Novi Zakon o doprinosima donosi veliki broj izmjena koje se odnose na način obračuna doprinosa i visinu stopa doprinosa.

Ukupna zbrojna stopa doprinosa na plaće po novom zakonu, iznosi 32,5 %. Trenutni Zakon propisuje obaveznu stopu od 41,5 %.

Iako brojčano djeluje da će novi zakon smanjiti porezno opterećenje, takvu tvrdnju treba uzeti s velikom rezervom, smatra sugovornik portala Akta.ba Denis Zukić, izvršni direktor u društvu FEB.

Ukupno porezno opterećenje ovisi od dva faktora, prvi je visina stope, a drugi je osnovica na koju se obračunava stopa. Evidentno je da se ukupna stopa doprinosa smanjila za 9 % (sa 41,5% na 32,5%), ali je i za očekivati da će se povećati osnovica za obračun doprinosa. Visinu osnovice izravno određuje Zakon o porezu na dohodak, koji je također u pripremi i koji se treba donijeti u jednom setu skupa sa Zakonom o doprinosima, pojašnjava Denis.

Prema trenutnom Zakonu o porezu na dohodak, isplate toplog obroka, karte za prijevoz,regresa i drugo su neoporezive do određenog iznosa što znači da se na navedene isplate ne obračunava doprinos.

Prema tekstu novog Zakona o porezu na dohodak, naknade za topli obrok, prijevoz i regres će biti 100 % oporezive, bez obzira u kojim iznosima se isplaćivale, što će u konačnici za rezultat imati veću osnovicu za obračun doprinosa i veće porezno opterećenje. Dakle, kada govorimo o poreznom opterećenju (tj. ukupnom trošku rada), nije moguće govoriti samo s aspekta Zakona o doprinosima i visini stope koja je propisana u tom zakonu, jako bitno je u tu priču uključiti i odredbe iz novog Zakona o porezu na dohodak, dodaje Zukić.

Nema dobitka za sve strane

Izvjesno je da kada je u pitanju novi zakon o doprinosima nema ”win-win” situacije za sve strane odnosno poslodavce, radnike i fondove. Iz određenih obračuna koje je uradio Zukić, da se zaključiti da će na gubitku biti poslodavci.

Kada se usporede novi i stari zakon o doprinosima, Zukić smatra da je novi zakon tekstualno i pregledno dobar, mnogo je jasniji i pregledniji od trenutnog te jasno upućuje kako i na koji način izvršiti obračun doprinosa po raznim osnovama.

Zakon je jasan i ne otvara puno prostora za stvaranje nejasnoća i grešaka u načinu obračuna doprinosa. Je li ekonomski i socijalno prihvatljiv za poslodavca, radnika i ”državu”, o tome bi se dalo razmišljati. Moramo razumjeti i donositelja zakona da je u jako nezavidnoj situaciji, jer donijeti zakon u trenutku kada su troškovi života sve veći, poslovanje nikad ugroženije, fondovi s nedostatkom novčanih sredstava nije jednostavno.

Nadam se da će donositelj zakona izvršiti što točnije projekcije novog zakona, njegov efekt sagledati kroz sve one na koje se zakon i odnosi. Netko će naravno morati biti u gubitku, ili će se ići na onu priču stvaranja ”nultog efekta”, zaključio je Denis u razgovoru za Aktu.