Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9. svibnja 2022., s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva u kojoj je navedeno da je prijetnja zdravlju opće populacije niska.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 60 dana računajući od 12. svibnja 2022., koji se utvrđuje kao dan početka njihove primjene.

Vladama županija, odnosno kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području županija te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o torne redovito izvještavaju Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni stožer FMZ je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi nove mjere.

Ovaj stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, županijskim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija.

U skladu sa zaključkom od 8. siječnja 2021., Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog stožera FMZ je, uz ostalo, navedeno da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 6,03 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Hercegovačko-neretvanskoj (18.9), Posavskoj (14,51), Zapadnohercegovačkoj (11.78) i Sarajevskoj županiji (6,18).

U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju trenutno 42 osobe zbog COVID-19, od kojih niti jedna nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Kada je riječ o procjeni rizika u FBiH se u proteklom izvještajnom razdoblju bilježi nizak nivo prijenosa virusa u zajednici.

Uzimajući u obzir povoljan trend pada svih tjednih indikatora u prethodnom mjesecu, procjenjeno je da je prijetnja zdravlju opće populacije niska, ali da dominacija Omicron varijanta virusa i nedovoljnog obuhvata imunizacijom predstavlja kontinuiran rizik za ranjive skupine. (Fena)

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok