Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH je prije gotovo godinu dana uputilo nadležnim institucijama inicijativu za izmjenu pravnog okvira kojim se regulira uporaba prepaid SIM kartica u BiH, tako da se osoba koja vrši kupovinu SIM kartice, odnosno korisnik, obvezno identificira.

Povod za inicijativu česte su anonimne i lažne dojave o postavljanju eksplozivnih naprava u pravosudnim institucijama koje su kulminirale u zadnja tri dana dojavama upućenim Općinskom sudu u Sarajevu, u potpunosti ometajući funkcioniranje ove institucije kao i Županijskog suda u Sarajevu, s obzirom na to da su obje institucije smještene u zgradi Palače pravde u Sarajevu.

U inicijativi upućenoj 27. svibnja 2021. Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravosuđa BiH, Ministarstvu prometa i veza BiH i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, VSTV BiH navodi kako je evidentna učestalost upućivanja anonimnih prijetnji za ljudske živote kao i lažnih dojava o postavljanju minsko-eksplozivnih naprava, koje postaju jedan od najvećih problema za normalno funkcioniranje pravosudnih institucija, kako i drugih institucija državne službe te objekata u kojima se okuplja veći broj građana i gdje mogu nastupiti značajne posljedice za život i zdravlje.

Samo jedna anonimna dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, zbog obvezne evakuacije i protudiverzijskog pregleda, odgodi više od 60 ročišta zakazanih pred Općinskim sudom u Sarajevu i 15 - 20 ročišta pred Županijskim sudom u Sarajevu, što pored negativnih sigurnosnih, ima i negativne financijske posljedice.

U zaključku inicijative navode da je u cilju sprječavanja navedenih pojava nužno poduzeti aktivnosti kako bi se, po uzoru na model drugih država, oblast kupovine i uporabe mobilnih SIM kartica normativno pravno uredila tako da se osoba koja vrši kupovinu SIM kartice, odnosno korisnik, obvezno identificira. Ovim bi se pridonijelo i sprječavanju te otkrivanju drugih kaznenih djela u kojima se koriste SIM kartice.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok