Kažu kako je mirovina "zlatno životno doba", vrijeme koje ćete moći koristiti onako kako vama odgovara, uživajući u plodovima dosadašnjega rada. I većina ljudi već točno zna što će raditi u slobodno vrijeme kada ode u mirovinu, piše Večernji list BiH.

Napokon više neće raditi i imat će više vremena za lijepe stvari u životu. No, u cijeloj priči postoji "kvaka", a riječ je o visini mirovine koja u BiH uglavnom nije dovoljna ni za dostojan život, a pogotovo za uživanje u načinu života na koji je većina ljudi naviknula dok su bili u radnom odnosu.

Zemlje okruženja

Mirovinu za travanj, prema podacima Federalnog zavoda MIO, primilo je ukupno 426.469 korisnika, neki od njih i uvećanu. Podsjetimo, odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO o redovitom usklađivanju, mirovine za travanj uvećane su za 7,3 posto te, prema navedenom, minimalna mirovina iznosi 410,08 KM, zajamčena 513,87 KM, dok je najviša mirovina ostala ista - 2174,48 KM. Osim uvećanih travanjskih mirovina, korisnici su primili i razliku između isplaćene i uvećane mirovine za prva tri mjeseca ove godine, a za sve to izdvojeno je 245 milijuna maraka. Provjerili smo i koje uvjete radnik mora ispuniti prije odlaska u mirovinu u BiH, ali i zemljama regije, pa i svijeta. U FBiH, prema važećem zakonu, pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. U starosnu mirovinu muškarac u RS-u može otići ako je navršio 65 godina i ima minimalno 15 godina staža osiguranja ili ako je navršio 56 godina i osam mjeseci te ima 40 godina mirovinskog staža. Žene, pak, moraju ispuniti jedan od triju uvjeta - da su navršile 65 godina života i imaju minimalno 15 godina staža osiguranja, da imaju 60 godina života te ostvarenih 40 godina mirovinskog osiguranja ili da imaju 58 godina života te ostvarenih 35 godina staža osiguranja. U susjednoj Hrvatskoj muškarac može ići u starosnu mirovinu ako je navršio 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 godina života te 35 godina mirovinskog staža. Ženama je pak dopuštena mogućnost da u mirovinu idu dvije godine prije muškaraca. Dakle, u 63 godine života moraju ostvariti 15 godina staža osiguranja, dok u prijevremenu starosnu mirovinu odlaze s 58 godina s ostvarene 33 godine staža osiguranja. U prijevremenu starosnu mirovinu bez umanjenja, koja vrijedi samo za dugogodišnje osiguranike, mogu ići i muškarci i žene sa 60 godina života te 41 godinom radnoga staža osiguranja u učinkovitom trajanju. Radnici u Srbiji, muškarci, u mirovinu idu sa 65 godina života, a sa 63 godine žene.

Najbolje uvjete imaju Rusi

Promatrajući podatke, uočava se kako su slični uvjeti i u Crnoj Gori. Prema podacima, muškarac mora napuniti 66 godina života (15 godina staža osiguranja) ili 61 godinu života (40 godina staža osiguranja). Oni koji žele u prijevremenu mirovinu, moraju napuniti 62 godine i šest mjeseci starosti te ostvariti 15 godina staža osiguranja. Žene imaju pravo otići u mirovinu sa 62 godine i tri mjeseca ako su ostvarile 15 godina osiguranja ili s 57 godina i tri mjeseca ako imaju 37 godina i tri mjeseca staža osiguranja. Prema podacima makedonskog mirovinskog osiguranja, muškarci moraju navršiti 64 godine (15 godina mirovinskog staža), a žene 62 godine (15 godina mirovinskog staža). Uvjet koji muškarci i žene u Sloveniji moraju ispuniti jest da imaju 65 godina života (15 godina mirovinskog staža) ili da su navršili 60 godina (40 godina mirovinskog staža). Podaci s portala Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje pokazuju da Talijani najdulje moraju raditi. Uvjet i za muškarce i za žene je 67 godina i 20 godina radnog staža. Kako bi otišli u prijevremenu starosnu mirovinu, trebaju imati 63 godine i tri desetljeća upisana u radnu knjižicu ili 36 godina rada na opasnim poslovima. Jedna od mogućnosti za prijevremeni odlazak jest i da imaju 62 godine, ali i 38 godina staža. Dulje od muškaraca u BiH, ali i susjednim zemljama, rade i u Švedskoj, Grčkoj, i to do 67 godina, a moraju imati najmanje 15 godina staža, baš kao i Norvežani. Dulje od nas rade i Nizozemci, i muškarci i žene, do 66 godina i sedam mjeseci. S tim što je ovim drugima potrebno samo pet godina radnog staža ili isto toliko godina prebivališta u ovoj zemlji. Žene u Grčkoj i Švedskoj trebaju raditi do 62. godine, dakle, mlađe idu u mirovinu od žena u BiH. Čini se da za sada najbolje uvjete za mirovinu imaju Rusi, gdje se muškarci mogu umiroviti sa 61 godinom i šest mjeseci života te 13 godina staža, a žene s 56 godina i šest mjeseci te također 13 godina uplaćenih doprinosa. Prijevremena starosna mirovina moguća je već sa 60 godina i 42 godine staža za muškarce i za žene s 55 godina, s tim da one s više od dvoje djece mogu i ranije u mirovinu.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok