Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila inicijativu za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrjevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine.

Kako je priopćeno, Vlada FBiH upućuje inicijativu Vijeću ministara BiH da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od petnaest dana od usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i odlučivanje Odluku o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrjevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine, uz uvjet da ta odluka neće imati negativne efekte za BiH u smislu naknade štete po već zaključenim/važećim ugovorima za izvoz, odnosno da se sačini tako da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore do dana stupanja na snagu ove odluke.

”U obrazloženju inicijative je navedeno da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u članu 7. stav (6) Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH, kojim je propisano da Vijeće ministara BiH može, u skladu s obvezama iz trgovinskih sporazuma, zabraniti izvoz, uvoz ili prijevoz određenih roba preko BiH ili propisati uvjete prema kojima takve robe mogu biti uvezene, izvezene ili prevezene u tranzitu da bi se spriječilo ugrožavanje ljudskih života, zdravlja i okoliša”, navedeno je.

Istaknuto je i da je, prateći odnose ponude i potražnje, kao i kretanje cijene ogrjevnog drveta i peleta, konstatirano da je u BiH zbog povećane potražnje na svjetskom tržištu došlo do značajnog povećanja izvoza.

”Također, situacija na tržištu ogrjevnog drveta i peleta u Bosni i Hercegovini je dostigla zabrinjavajuću razinu i traži hitnu reakciju s ciljem stabiliziranja domaćeg tržišta. Naime, mnogi bosanskohercegovački proizvođači i prometnici izvoze ogrjevno drvo i pelet u kvotama u visini od 90 posto, a pojedina društva čak izvoze 100 posto svoje proizvodnje. Zbog ovakvog postupanja postoji opravdana bojazan da ovih proizvoda neće biti u dovoljnoj količini za potrebe bh. tržišta. Stoga je cilj zaštita domaćeg tržišta, potreba stanovništva i osiguravanje dovoljne količine ogrjeva za sezonu koja slijedi”, navedeno je u priopćenju Vlade Federacije BiH.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok