Početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a (novog provoznog kompjuterskog sustava) definitivno počinje 1. kolovoza ove godine.

Po riječima načelnika Odjela za komunikacije i međunarodnu suradnju Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH Ratka Kovačevića, to znači da tada konačno počinje primjena Zakona o carinskoj politici BiH, koji je usvojen još 2015. godine, ali njegovo provođenje je zahtijevalo da u BiH postoji certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranog digitalnog potpisa, kojim će se ovjeravati elektronski dokumenti.

- Kako UNO nije mogla više čekati da netko u BiH postane certificirano tijelo za izdavanje digitalnog kvalificiranog potpisa, Uprava je sama ušla u postupak dobivanja ovog statusa, a na putu da postanemo certificirano tijelo veliku pomoć UNO je dobila od Delegacije EU u BiH, koja je putem IPA fondova sve financirala – rekao je Kovačević za Fenu.

Podsjetio je da je UNO u svibnju 2021. godine postala cetificirano tijelo za izdavanje digitalnog kvalificiranog potpisa, čime je ispunjen uvjet da buduće provozne carinske deklaracije budu digitalno ovjerene i potpisane i da imaju istu pravnu snagu kao i sadašnji klasični pečat i potpis. Zato je bilo planirano da početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a bude 1. srpnja 2021. godine, uz uvjet da Parlament BiH usvoji novi Zakon o carinskim prekršajima BiH.

- Kako Parlament BiH nije usvojio Zakon o carinskim prekršajima BiH, Vijeće ministara je tada donijelo novu odluku kojom je početak primjene NCTS-a u BiH bio pomjeren na 1. kolovoza 2021. godine. Nažalost, ni u tom razdoblju od mjesec dana Parlamentarna skupština BiH nije zasjedala i nije usvojila Zakon o carinskim prekršajima BiH - naveo je Kovačević.

Nakon toga, kako je dodao, ova institucija više nije zajedala, pa je Vijeće ministara BiH moralo donijeti novu odluku kojom se početak primjene NCTS-a pomjerio na 1. siječanj ove godine. Kako ni do tada Parlament BiH nije zajedao, Vijeće ministara BiH je ponovno donijelo odluku kojom je početak primjene NCTS-a pomjeren na 1. travanj ove godine.

- U međuvremenu je Zakon o carinskim prekršajima usvojen samo u jednom domu u Parlamentu BiH, dok u drugom domu i dalje nije bio usvojen, što je Vijeće ministara BiH natjeralo da ponovno donese novu odluku kojom se početak primjene NCTS-a u BiH pomjera na 1. kolovoz ove godine. S obzirom da je Zakon o carinskim prekršajima BiH konačno usvojen u Parlamentu BiH, početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH i NCTS-a (bezpapirnog provoza) definitivno počinje 1. kolovoza ove godine – naglasio je Kovačević.

Novi elektronski provozni sustav (NCTS) podrazumijeva obradu carinskih deklaracija bez papira. To znači da će svi sudionici u elektronskom provozu (uvoznici, izvoznici i špediteri), u novi sustav u UNO slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem. Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalificiranim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji se danas predaju putem papira i koji su ovjereni običnim potpisom i pečatom.

- Konkretno to znači da će se cijeli postupak provoza roba odvijati puno brže i uz manje troškove. Naime, jednom kad roba krene iz BiH i kada se provoznom carinskom deklaracijom to unese u sustav sve carinske službe, od carinske službe mjesta polaska robe, preko carinskih službi zemalja u tranzitu, do carinske službe zemlje gdje je krajnje odredište te robe, imat će uvid u taj dokument. Na takav način zadržavanja kamiona na graničnim prijelazima bit će puno kraća i samim tim će i troškovi biti manji. Naravno, ovaj novi elektronski tranzitni sustav mora prvo funkcionirati godinu dana na nacionalnom razini u BiH, a nakon toga BiH postaje punopravna članica NCTS konvencije - kazao je Kovačević za Fenu.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok