• Short title article: Sebija Izetbegović

Pripadnici MUP-a ŽS, po zahtjevu Tužiteljstva ŽS, zatražili su od Županijske uprave za inspekcijske poslove zapisnike o inspekcijskom nadzoru na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, na okolnosti stjecanja diplome Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a.

Službenici Sektora kriminalističke postupaju po zahtjevu od 7. veljače ove godine, a dopis KUIP-u, upućen je 13. veljače, u kojem se traži sva dokumentacija, prenosi Avaz.

Ovaj zahtjev odnosi se na postupanje inspektora KUIP-a protiv kojih je podnesena anonimna kaznena prijava.

Tužiteljstvo traži zapisnike od 10. lipnja 2021.godine, 24. lipnja 2021.godine te informaciju, koja je proslijeđena tužiteljima, 23. rujna 2021.godine.

Naime, želi se utvrditi kako su inspektori priznali reciklažnu dvolisnicu napisanu rukom sa pobrojanim ispitima bez pečata, kao validan dokument, s ciljem da se utvrdi je li stjecanje znanstvenog stupnja magistra i doktora znanosti kandidata Sebije Izetbegović, te ispunjava li uvjete za izbor asistenta u skladu s važećim propisima.

Prema nalazu inspekcije

Tako je, prema zapisniku o inspekcijskom nadzoru, kao i iz informacije broj UP-1-14-12-34-12157/12 od 23. rujna 2021., koja je dostavljena i Tužiteljstvo ŽS, inspektorima od Medicinskog fakulteta Sarajevo predočen dokument kojim se priznaje ekvivalencija ranije stečenih prava - položeni ispiti na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Međutim, radi se o dva lista papira na kojima je ručno napisano/pobrojano 10 ispita s ocjenama iz ovjerene kopije indeksa. Nesporno je da se ne radi o dokumentu u formi rješenja ili odluke.

Nema ni podatka koji je položeni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (prema indeksu) ekvivalent kojem ispitu prema nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Na dokumentima je naveden samo sadašnji pečat Medicinskog fakulteta u Sarajevu, kao i svim dokumentima koji su izuzeti prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Nisu relevantni

Ovakvi dokumenti, međutim, nisu relevantni. U jednoj od informacija Tužiteljstvu tvrdi se da je Medicinski fakultet Sarajevo, u postupku stjecanja znanstvenog stupnja Izetbegović, postupao u skladu s tadašnjim propisima iz oblasti visokog obrazovanja. Ali za takvu tvrdnju ne postoji validan dokument.

To se odnosi prije svega na Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je propisivao način prelaska studenta s drugih medicinskih fakulteta i priznavanje položenih ispita, u smislu da je odluku o prelasku studenta donosio Savjet fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika, odnosno katedre.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok