• Short title article: Ostala bez diplome

Senat Univerziteta u Sarajevu poništio je diplomu magistrice medicinskih znanosti Sebije Izetbegović, direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu.

Odluka je donesena za 30 glasova "za", pet je bilo "protiv" i šest "suzdržanih".

Senat je prihvatio analizu povjerenstva, koju je imenovao 1. veljače sa zadatkom da analizira prikupljenu dokumentaciju i provjeri vjerodostojnost isprava o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović.

Povjerenstvo, koju je predvodio Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta, utvrdilo je niz nedostataka, te uputila prijedlog Senatu da se poništi magistarsko zvanje direktorice KCUS.

"Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Univerzitetu i što ne postoji. Danas je jedna od prodekanica izjavila da Izetbegović nikad nije imala tu diplomu u svojim rukama. Ne postoji uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba. Iz Zagreba smo dobili službeni akt da ne mogu izdati uvjerenje o validnosti indeksa. Ako su ispiti priznati, oni su trebali biti u njenom sarajevskom indeksu'', kazao je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Šrijelj.

Magistranti iz 1998.

Kako je kazao Škrijelj, Senat UNSA je razmatrajući analizu povjerenstva vezano za provjeru i vjerodostojnosti postplomskog studija Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na današnjoj sjednici donio odluku da se zadužuje rektor UNSA da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata iz 1998. godine na ime Izetbegović Sebija, a koja je radila magistarski rad na temu ''Ishrane trudnica na incidenciju malformacije malorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu'' i time stekla stupanj magistar znanosti.

''Iz razloga što imenova nije ispunila sve obveze na postiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme stjecanja diplome magistra, odnosno nije ispunila propisane uvjete za stjecanje odgovarajućeg stručnog naziva magistra znanosti'', kazao je Škrijelj.

Kako je rečeno, zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis.

''Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija'', kazao je rektor UNSA.

Krivične prijave

Podsjećamo, Izetbegović je uoči sjednice Senata najavila kako će pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, diskriminaciju, kao i za, kako je navela, iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA.

''Ovo se prvenstveno odnosi na rektora Rifata Škrijelja, ali i sve članove njegove povjerenstva ukoliko nastave da namjerno i tendenciozno zanemaruju uredan nalaz Kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, Ad hoc komisije Medicinskog fakulteta, kao i jednoglasne odluke NNV Medicinskog fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je moj akademski put uredan. Rektor Rifat Škrijelj uporno provodi politički motiviranu hajku, zloupotrebljavajući poziciju koju obnaša u namjeri da skrene pažnju javnosti s vlastitog spornog akademskog napredovanja, a posebno sa nezakonito stečene diplome njegovog političkog šefa Elmedina Konakovića, što je dokazano inspekcijskim nalazom koji nikad nije dat na uvid članovima Senata'', priopćila je Izetbegović.

Navela je da rektor "štiti određeni broj ljudi na UNSA kojima je davao protuzakonitu podršku u akademskom napredovanju, zbog čega je tužiteljstvo Federacije BiH pokrenulo istragu i dostavilo podnesak Tužiteljstvu Kantona Sarajevo zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja".

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok