• Short title article: Senat odlučio

Kako saznaje portal „Avaza“, Sebija izetbegović je današnjom odlukom Senata UNSA izgubila zvanje redovnog profesora na Univerzitetu.

Prema našim informacijama, za poništenje njenog akademskog statusa bilo je 28 glasova, sedam suzdržanih i četiri protiv.

Nakon ponovnog brojanja glasova bilo je 30 glasova za, osam suzdržanih i četiri protiv.

To znači da je Sebija Izetbegović nakon dodatnog glasanja još gore prošla.

Ova odluka usvojena je na današnjoj sjednici Senata Univerzitet u Sarajevu (UNSA) na osnovu člana 62. a u vezi člana 77. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu i člana 59. Statuta Univerziteta.

Članovi Senata danas su odlučili da stave van snage Odluka Senata UNSA od 2014. godine o izboru Izetbegović u zvanje redovne profesorice za oblast „Ginekologija i akušerstvo“, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

U obrazloženju se navodi kako je Senat UNSA na vanrednoj sjednici 6. ožujka 2023. donio odluku kojom je usvojio Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije o vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović na Medicini.

Senat je Sebiji, na osnovu toga, poništio upis u Matičnu knjigu magistranata. Poništenje zvanje magistra znači da Sebija Izetbegović ne ispunjava uvjete da predaje studentima.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok