• Short title article: Pravni razlozi

Federalno ministarstvo zdravstva obavijestilo je danas Upravno vijeće Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) da ne daje suglasnost na imenovanje prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a.

Naime, 29.12.2023. godine ovo ministarstvo je zaprimilo zahtjev Upravnog vijeća KCUS-a za davanje suglasnosti na Odluku o izboru prof. dr. Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a, sukladno članku 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U međuvremenu, Ministarstvo je zaprimilo više prigovora kojima se osporava procedura izbora, te je bilo u obvezi ispitati da li je konkretno imenovanje zasnovano na Zakonu i propisima donijetim na temelju Zakona.

U cilju zakonitog i transparentnog postupanja u postupku izdavanja suglasnosti, Ministarstvo je zatražilo od Upravnog vijeća KCUS-a da dostavi kompletnu dokumentaciju, vezano za natječaj, prijave i dokumentaciju kandidata, zapisnike i ostalo, te zatražilo mišljenje drugih institucija, obzirom da je prvobitno dostavljena samo Odluka Upravnog vijeća o imenovanju Generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

>>> Četiri pitanja za ministra Nediljka Rimca

- Uvidom u dostavljeni spis utvrđene su nepravilnosti po više osnova u dostavljenoj dokumentaciji prof. dr. Gavrankapetanovića, te da Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donijetim na temelju tog zakona, utvrđeni uvjeti za generalnog direktora nisu u cijelosti ispunjeni zbog čega se nije mogla dati suglasnost na traženo imenovanje sukladno ovlastima iz članka 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Napominjemo da je navedeno detaljno obrazloženo u aktu Federalnog ministarstva zdravstva o nedavanju suglasnosti, koji je upućen Upravnom vijeću KCUS-a i Vladi Federacije BiH - navodi se.  

Kako se ističe u priopćenju za javnost, ministar Rimac iznimno poštuje kredibilitet prof. dr. Gavrankapetanovića radi čega 'ističemo da je odluka ministra Rimca isključivo pravne prirode, a nikako motivirana političkim ili bilo kojim drugim pritiscima i razlozima'.

- Nadalje napominjemo da niti jednim propisom nije definiran rok za davanje suglasnosti za izbor generalnog direktora, a kako se špekuliralo u javnosti. S tim u svezi, treba uzeti u obzir i da je dokumentacija tražena od Upravnog vijeća KCUS-a kompletirana tek 09.02.2024. godine. Posebno naglašavamo da rad i funkcioniranje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu niti u jednom trenutku nisu ugroženi, s obzirom na to da još traje mandat privremenog Upravnog vijeća i v.d. direktora. Daljnja procedura, nakon nedavanja suglasnosti na imenovanje generalnog direktora, u nadležnosti je Upravnog vijeća KCUS-a, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti - saopćeno je iz Kabineta federalnog ministra zdravstva.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok