• Short title article: Toplinski val

Preporuka poslodavcima je da zaposlenima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru početak radnog vremena pomjere na 6 sati ujutro, te da ako tehnologija posla to ne dozvoljava treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 11 do 18 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 18 sati.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila je jučer na sjednici u Sarajevu Informaciju o provođenju preporučenih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura. Današnjim zaključkom Vlade podržava se provođenje preporučenih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura u zdravstvenim ustanovama na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Također, zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u suradnji sa županijskim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH, prati provođenje utvrđenih preporučenih mjera. Resorna federalna ministarstva zadužena su da, svako u okviru svojih ovlasti, utvrdi preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naloži njihovo provođenje na nižim razinama vlasti.

Kako je istaknulo Federalno ministarstvo zdravstva, cilj Informacije je upoznavanje članova Vlade FBiH o mjerama koje poduzima ovo ministarstvo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, a u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U mjerama, između ostalog, Federalno ministarstvo preporučuje da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi počinje u 7 sati ujutro, kao i da se prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite pruži kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i osobama starijim od 65 godina. Preporučeno je da roditelji koji dovode djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do 10 sati ujutro.

Preporuka poslodavcima je da zaposlenima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru početak radnog vremena pomjere na 6 sati ujutro, te da ako tehnologija posla to ne dozvoljava treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 11 do 18 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 18 sati. Preporučeno je i da se radno vrijeme može skratiti srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Federalno ministarstvo je, među ostalim, preporučilo i da ustanove koje s radom počinju u 9 sati, početak radnog vremena pomjere na 8 sati.

U Informaciji se navodi i da bi se trebalo stanovništvo kontinuirano izvještavati o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 17 sati, nošenje široke svijetle odjeće, upotreba šešira i naočala, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, te da osobe koje putuju prave češće odmore i češće uzimaju manje količine tečnosti i sl.). Također, stanovništvu se savjetuje boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da se pri tome vodi računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od pet supnjeva Celzijusa.

Federalno ministarstvo zdravstva u Informaciji ističe da će o provođenju ovih mjera obavijestiti županijska ministarstva zdravstva, a radi osiguranja provođenja mjera, odnosno organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite, kao i funkcioniranja zdravstvenih ustanova u uvjetima ekstremno visokih temperatura, priopćeno je iz Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok