• Short title article: Manja šteta

Studija je pokazala znatno niže razine štetnih tvari iz dima cigarete klasificiranih kao štetne ili potencijalno štetne kod sudionika koji koriste isključivo Vuse u usporedbi s pušačima, a rezultati su naglasili doprinos e-cigareta smanjenju štete od pušenja.

To znači da je pokazala znanstvene dokaze da su e-cigarete kategorija proizvoda sa smanjenim rizikom od pušenja. Rezultati, jedne od do sada najveće studije o e-cigaretama, koja je analizirala BAT-ov vodeći brand Vuse objavljeni su u časopisu Internal and Emergency Medicine.

Studija je uspoređivala klinička mjerenja isključivo Vuse potrošača s pušačima. Rezultati studije pokazuju da su sudionici koji koriste Vuse imali povoljnije razlike u biomarkerima izloženosti (BoE) i biomarkerima potencijalne štete (BoPH) relevantnim za bolesti povezane s pušenjem, u usporedbi s pušačima. Vuse korisnici pokazali su znatno niže biomarkere izloženosti primarnim toksinima cigaretnog dima prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Podaci su također pokazali povoljne razlike između Vuse korisnika i pušača u svim izmjerenim biomarkerima potencijalne štete, od kojih su tri bila statistički značajna.

'Vaping postaje sve važniji jer odrasli pušači sve više traže alternativne nikotinske proizvode smanjenog rizika. Rezultati ove studije važni su za Vuse, BAT i potrošače jer nam omogućuju bolje razumijevanje pozitivnog utjecaja e-cigareta u usporedbi s pušenjem. Istraživanje pokazuje jasnu razliku između korisnika Vuse uređaja u usporedbi s pušačima i dodatno potvrđuje ulogu e-cigareta u smanjenju štete od pušenja. Želio bih zahvaliti svima koji su sudjelovali i pomogli u realizaciji ove studije. To je još jedan važan korak naprijed na našem putu ka izgradnji Boljeg sutra', rekao je dr. James Murphy, direktor za istraživanja i znanost u BAT-u.

E-cigarete su najproučavaniji i najprihvaćeniji alternativni duhanski i nikotinski proizvodi u svijetu. BAT-ovi znanstveni podaci o e-cigaretama objavljeni su u više od 80 recenziranih časopisa i doprinose dokazima koji podupiru ulogu ove kategorije u smanjenju štete od duhana. Inovativna “studija presjeka”, jedna od najvećih o e-cigaretama, pruža ključne uvide u utjecaj njihova korištenja na zdravlje.

Svi su sudionici testirani na urinarni kotinin, biomarker za izloženost nikotinu, te su izdahnuli ugljični monoksid kako bi se utvrdila njihova konzumacija nikotina i pušački status. Potrošači koji koriste Vuse te bivši pušači također su testirani na biomarker, CEVal, kako bi se potvrdilo da nisu pušili cigarete tijekom prethodnih šest mjeseci.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok