Na današnjoj 31. sjednici Vlada HBŽ jednoglasno je donijela Odluku o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava korisnicima Programa poticaja gospodarstvu (obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu) u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa po Javnom pozivu objavljenom na službenoj stranici Vlade HBŽ dana 28.05.2021. godine.

Sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva HBŽ za 2021. godinu u iznosu od 534.300,00 KM, te će uskoro biti isplaćena korisnicima Programa.

Razmatrano je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće Radnog tijela Vlade HBŽ po koncesijskom predmetu gospodarskog društva „KAMEN DENT“ d.o.o. Mostar, kao i Izvješće o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2021./2022. godini.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu u iznosu od 20.000,00 KM Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ. Razlozi za donošenje ove Odluke nalaze se u činjenici da je tijekom 2021. godine Ministarstvo unutarnjih poslova HBŽ instaliralo i pustilo u funkciju sustav videonadzora na području HBŽ, te je zbog toga došlo do povećanja obujma posla oko ažuriranja prekršajnih naloga a samim time i do potrebe nabave dodatne uredske opreme. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije je u ovoj godini na magistralnom putu M-16 Šujica-Kupres i magistralnom putu M-6.1 Livno – Tomislavgrad, u mjestu Lopatice, postavilo i pustilo u rad sustav za nadzor prometa (Smart eye). Sustav će evidentirati prekršaje vezane za uporabu mobitela u vožnji, uporabu sigurnosnog pojasa u vožnji, prekoračenje brzine, neregistriranost motornih vozila kao i druge prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama u HBŽ-u.

Na koncu sjednice Vlada utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređenja šireg područja. Spomenuti prijedlog Odluke u formi Nacrta bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.