Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 42. sjednici jednoglasno je donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2022. godini.

Sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za realizaciju sredstava planiranih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu za nabavu policijske opreme u iznosu od 250.000,00 KM.

Također, jednoglasno je i donesena  Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za realizaciju sredstava planiranih Proračunom Hercegbosanske županije  za 2022. godinu u svrhu provedbe građevinskih i drugih radova na objektima koje koristi Ministarstvo unutarnjih poslova HBŽ-a iznosu od 200.000,00 KM..

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost  Ministarstvu unutarnjih poslova za realizaciju sredstava planiranih u  Proračunu Hercegbosanske županije za 2022. godinu  za studije izvodivosti projektne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 KM i Odluku kojom je dana suglasnost  Ministarstvu unutarnjih poslova za realizaciju sredstava planiranih u  Proračunu Hercegbosanske županije za 2022. godinu  za Nabavu uredske opreme u iznosu od 40.000,00 KM.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Zakon o radu Hercegbosanske županije razmatran je na današnjoj sjednici, te je u formi Nacrta upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o izmjeni Tarife sudskih pristojbi Hercegbosanske županije, te ga uputila na daljnje postupanje  Zakonodavno-pravnom povjerenstvu Skupštine Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesene su dvije odluke kojima se daje suglasnost ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Gordani Nakić da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Navedeni sporazumi važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora, a ne dulje od 11. svibnja 2022. godine.

Nakon razmatranja prijedloga usvojena je Odluka  kojom se odobravaju  sredstva iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2022. godinu Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije u iznosu od 240.000,00 KM u svrhu financiranja rada ove institucije.

Vlada je primila k znanju Izvješće o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a Hercegbosanske županije za 2021. godinu i Izvješće o radu Policijskog odbora za policijske službenike MUP-a Hercegbosanske županije. Primljeno je k znanju i Izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2021. godinu i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a za 2021. godinu.

Donijeta je i  Odluka o  usvajanju Smjernica za planiranje rada tijela uprave Hercegbosanske županije s Akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2023-2025. godine.

Među ostalim, donesen je i Zaključak vezan za prijedlog ugovora između Vlade Hercegbosanske županije i gospodarskog društva Zero Emissions AG sa sjedištem u Švicarskoj. Navedeni Zaključak upućen je u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Vlada je nakon razmatranja donijela Odluku kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 2.500,00 KM Zavičajnom klubu livanjskih studenata kao financijska potpora za sufinanciranje projekata „Sajam karijera“ i „Programiranje u srednjoj školi“, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije usvojena je  Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.520,00 KM Udruzi pčelara ”LI-VRISAK”  kao pomoć u sufinanciranju projekta ”Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji implementira Udruga za razvoj i afirmaciju društva NODAS, a financira ga Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ), Grad Livno i Udruga pčelara LI-VRISAK.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok