Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta koji pogoduju naglom širenju požara, do daljnjeg je ZABRANJENO paljenje vatre na otvorenom području.

Ako primijetite vatru koja se nekontrolirano širi, dužni ste odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 i Operativni centar civilne zaštite na broj 356-449.

Protiv osoba koje se ne budu pridržavale Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Zakona o šumama i Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka Općine Tomislavgrad, predviđene su kazne u iznosu do 1000 KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok