Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava građane da je petak 15. travnja 2022. godine (Veliki petak, spomendan muke i smrti Isusa Krista) neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Ponedjeljak 18. travnja 2022. godine (Uskrsni ponedjeljak) je blagdan i neradni dan u Hercegbosanskoj županiji sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima HR HB(„Narodni list HR HB, broj 45/95).

Na navedene dane poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok