Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u Neumu je organizirala dvodnevni sastanak Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, županijskih ministarstava pravosuđa i uprave i antikorupcijskih timova među kojima su sudjelovali i ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić i predsjednik Tima za sprječavanje korupcije HBŽ.

Cilj sastanka je bio upoznati nazočne s međunarodnim standardima u profesionalizaciji antikorupcijskih timova i načinima njihove koordinirane primjene, te sagledati postignute rezultate u koordinaciji i provedbi antikorupcijskih aktivnosti i inicijativa u 2021. godini, utvrditi izazove i dogovoriti daljnje korake. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Ambasade Sjedinjenih američkih država u BiH, te Delegacije EU u BiH.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok