Sukladno članku 3. i članku 11. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH”, broj:75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta obavještava stanovnike naselja Bobara i dijela naselja Kolo koji su u olujnom nevremenu praćenom pijavicom dana 09.09.2022.godine pretrpjeli štetu na stambenim objektima i automobilima, o postupku i rokovima prijave štete.

Sve fizičke i pravne osobe štete mogu prijaviti na obrascu PR-Š u šalter sali Općine Tomislavgrad svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 sati. Uz prijavu priložiti fotodokumentaciju i policijski zapisnik o nastaloj šteti.

Rok za prijavu šteta je od 12.09. 2022. do zaključno sa 15.09.2022.godine.

Štete prijavljene poslije ovoga roka neće se razmatrati.

Napomena: u obzir će se uzimati samo zahtjevi za objekte sa građevinskom dozvolom i registrirane automobile.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za civilnu zaštitu na telefon 034 356 449 i 034 356 461.

Priopćeno je iz općine Tomislavgrad.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok