Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, neformalna grupa građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ je informirala javnost o brojnim propustima i nezakonitostima u proceduri odobrenja koncesije za istraživanje i eksploataciju „vode“.

Naime, u procesu izdavanja rješenja o odobravanju istraživanja mineralne sirovine napravljen je niz nepravilnosti počevši od toga da nije provedena javna rasprava sa lokalnim stanovništvom iako u tom području egzistiraju izvorišta pitke vode za više zaseoka i naselja MZ Vidoši te nisu pozvani predstavnici javnih poduzeća što propisuje Zakon o geološkim istraživanjima. Bez obzira na to što odluka Vlade HBŽ kojom zadužuje resorno ministarstvo da provede postupak dodjele koncesije te poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije nisu bili u skladu sa Zakonom o koncesijama i Uredbi o postupku dodjele koncesije, Ministarstvo gospodarstva je potpisalo koncesijski ugovor uz uvjetovanje OV Livno da se provede javna rasprava na području MZ Vidoši i osigura prethodna vodna suglasnost što nije učinjeno. Potpisani Ugovor o koncesiji ne sadrži ključne odredbe o prijenosu koncesije, vremenu za pripremne radnje te uvjetima za produženje koncesije. Nadalje, bez obzira na to što Ugovor o koncesiji nema odredbu kojom se dozvoljava prijenos koncesije, te je trebao biti raskinut ranije zbog neizvođenja radova u roku od 36 mjeseci  i likvidnosti prvog investitora, u studenom 2018. godine na temelju mišljenja županijskog pravobranitelja i odlukom Vlade HBŽ odobren je prijenos koncesije s jednog na drugog investitora. U tom Zahtjevu za prijenos koncesije nije navedeno financijsko stanje novog investitora, stručnost i sposobnost da pruža usluge istraživanja. Bez obzira na sve to, u svibnju 2019. resorno ministarstvo i drugi investitor potpisuju Aneks ugovora o koncesiji.

 

„Simbolično u tjednu kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije želimo skrenuti pažnju na to da je, zbog brojnih proceduralnih propusta na koje smo ukazivali, Vlada HBŽ 27. svibnja 2021. oformila Radno tijelo koje je dobilo zadatak da sastavi Izvještaj po kompletnom predmetu vezanom za ovu koncesiju od 2006. pa na ovamo. U svom izvještaju Radno tijelo je navelo brojne proceduralne propuste i utvrdilo da postupci po konkretnom koncesijskom predmetu nisu provedeni sukladno propisima, te da u većini dostupne dokumentacije „ista“ osoba rukovodi sektorom za područje istraživanja i koncesije, sudjeluje kao predstavnik resornog ministarstva, predsjednik Komisije za koncesije, i revidira elaborat o istraživanju. Međutim, u travnju 2022. Vlada HBŽ donosi Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Aneksa II Ugovora o koncesiji. Bez obzira na to mi nećemo odustati – iskoristit ćemo sve pravne lijekove kako bi se raskinuo sporni koncesijski ugovor te zaštitila pitka voda Livna“, ističu predstavnici neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“.