• Short title article: MUP HBŽ

U vremenskom periodu od 23. do 30.01.2023. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se sedam prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i pet prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se četiri prometne nezgode, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodile su se četiri prometne nezgode, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nije dogodila niti jedna prometna nezgoda. 

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je jedanaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 3 KD "Nasilja u obitelji",
  - 2 KD "Krađa",
  - 2 KD "Oštećenja tuđe stvari",
  - 1 KD "Mučenje i ubijanje životinja",
  - 1 KD "Teška krađa",
  - 1 KD "Ugrožavanje sigurnosti",
  - 1 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda".

Na području Hercegbosanske županije nije zabilježen niti jedan prekršaj po javnom redu i miru.  

Navode iz MUP-a HB županije.