• Short title article: Sigurnost

Prekjučer je u sudnici Kantonalnog suda u Livnu održan sastanak s rukovoditeljima pravosudnih institucija u Livnu i ravnateljem policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, a u povodu implementacije sustava tehničke zaštite u zgradama pravosudnih institucija smještenih na području Kantona 10, a u cilju postizanja adekvatnog sigurnosnog ambijenta u zgradama pravosudnih institucija.

Na sastanku su prisustvovali g. Nedim Begić - predsjednik Kantonalnog suda u Livnu, g. Niko Cvitanović – predsjednik Općinskog suda u Livnu, g. Vaso Marinković – glavni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno, g. Mario Pavlinović – ravnatelj policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, g. Dženad Grošo – direktor Sudske policije u Federaciji BiH, g. Mahir Smailbegović – šef Kabineta direktora Sudske policije, g. Goran Robović - načelnik Centra sudske policije u Kantonu 10 i g. Valentina Baković - zamjenica načelnika Centra sudske policije u Kantonu 10.

Tema sastanka je bila implementacija sustava tehničke zaštite u zgradama pravosudnih institucija u Kantonu 10 Livno, koji se kao pilot projekt realizira u okviru projekta – IPA 2019, a koji se financira sredstvima Europske unije i koji je planiran i realizira se uz podršku i pomoć Delegacije Europske unije u BiH i Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, odnosno Tajništva VSTV BiH i Radne grupe za sigurnost pravosuđa u BiH.

Prisutni na sastanku su usuglasili daljnje aktivnosti nužne u implementaciji i daljnjem korištenju sustava tehničke zaštite, te usuglašavanju procedura za učinkovito korištenje samog sustava tehničke zaštite, kao i izradu i potpisivanje eventualno potrebnih protokola kojim će se precizirati učinkovito djelovanje svih nadležnih institucija kako bi se sigurnosni ambijent u radu pravosudnih institucija Kantona 10 Livno podigao na višu razinu.

Navode iz ovoga suda.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok