• Short title article: HBŽ

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije, dana 13.11.2023. godine održan je sastanak predstavnika Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravosuđa i uprave HBŽ na kojem su prisustvovali i rukovodeći državni službenici organa uprave i upravnih organizacija Hercegbosanske županije.

Na sastanku su predstavljene informacije temeljene na Dokumentu „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH“ kao i „Modelu sufinanciranja stručnog usavršavanja na kantonalnom/županijskom nivou“. Istaknuto je da Ministarstvo pravosuđa i uprave sufinancira provođenje visokokvalitetnih i profesionalnih obuka koje provodi Agencija za državne službenike iz Hercegbosanske županije.

Ovom prilikom predstavljena je i Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe u FBiH, kao i Akcijski plan urađen uz podršku Sigma experata. Vodeći se SIGMA principima javne uprave, koji se moraju ispuniti u oblasti državne službe i za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju jedan od uvjeta Evropske komisije za pristupanje članstvu EU, ovim Akcijskim planom, upravljanje ljudskim resursima se dovodi na jedan novi, moderniji nivo koji čini temelj kvalitetne i profesionalne državne službe.

Navode iz Vlade HB županije.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok