• Short title article: Je li puno?
Foto: Livno Online / Z. Karadža

Osoba koja u Federaciji BiH bude hospitalizirana u prosjeku u bolnici provede 6,2 dana, a bolnička zdravstvena zaštita pruža se u 24 bolnice na području ovog entiteta, piše Večernji list BiH.

U proteklom razdoblju registriran je lagani porast broja zaposlenih doktora medicine i zdravstvenih tehničara u bolnicama.

Duljina ležanja u bolnici

- U bolnicama su zaposlena 2404 doktora medicine (44,6 posto) i 5558 zdravstvenih tehničara (39 posto). Zauzetost postelja u bolnicama u Federaciji BiH iznosila je 46,5 posto, a prosječna duljina ležanja je 6,2 dana - stoji u zdravstveno-statističkom godišnjaku Federacije BiH za prošlu godinu koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Prema ovim podacima, najkraće ležanje bilježi se u bolnicama na području Hercegovačko-neretvanske županije (5,2 dana), a najdulje na području Posavske županije (9,5). U bolnicama na području Unsko-sanske županije pacijenti u prosjeku leže 5,5 dana, na području Tuzlanske županije 6 dana, Zeničko-dobojske 6,5 dana, Bosansko-podrinjske 7,1 dan, Srednjobosanske 7,3 dana, Sarajevske županije 6,4 dana te Hercegbosanske 6 dana. Najveća zauzetost postelja, prema podacima iz navedenog dokumenta, u razmatranom razdoblju bilježila se na području Zeničko-dobojske županije (53,7 posto) i Sarajevske županije (50,2 posto), a najmanja na području Hercegbosanske županije (23,4 posto) te Bosansko-podrinjske (27 posto).

Tijekom prošle godine u bolnicama na području Federacije BiH urađeno je ukupno 80.977 kirurških operacija i 78.752 ambulantne. Gledajući po županijama, najviše kirurških operacija urađeno je na području Sarajevske županije - 28.284, zatim Tuzlanske - 14.615 te Hercegovačko-neretvanske - 13.767. Isti podaci pokazuju kako je na području Unsko-sanske županije urađeno 7508 kirurških operacija, Posavske 208, Zeničko-dobojske 9640, Bosansko-podrinjske 1072, Srednjobosanske 4818 te Hercegbosanske 1065. Kada je riječ o ambulantnim operacijama, na području Unsko-sanske županije bile su 4032, Posavske 290, Tuzlanske 366, Zeničko-dobojske 5043, Bosansko-podrinjske 796, Srednjobosanske 6655 i Sarajevske 61.570. Također u navedenom razdoblju u bolnicama na području Federacije BiH bila su hospitalizirana ukupno 236.524 bolesnika.

Sarajevska i HN županija

Na području Unsko-sanske županije bilo ih je 21.158, Posavske 1797, Tuzlanske 45.851, Zeničko-dobojske 36.317, Bosansko-podrinjske 1412, Srednjobosanske 29.710, Hercegovačko-neretvanske 35.529, Sarajevske 61.779 te Hercegbosanske 2971. Od navedenog broja hospitaliziranih bolesnika, ukupno ih je umrlo 9016. Od toga u Unsko-sanskoj županiji umrlo ih je 860, Posavske županije 187, Tuzlanske 1884, Zeničko-dobojske 1051, Bosansko-podrinjske 88, Srednjobosanske 1046, Hercegovačko-neretvanske 1534, Sarajevske 2179 te Hercegbosanske 187. U istom razdoblju, prema podacima objavljenim u zdravstveno-statističkom godišnjaku Federacije BiH za 2022. godinu, specijalističko-konzultativnu djelatnost obavljalo je 1290 doktora medicine, specijalista, i 1974 zdravstvena tehničara (VSS, VŠS i SSS). U prosjeku je registrirano 2387 posjeta godišnje na jednog liječnika specijalista. Najviše liječnika u ovoj službi registrirano je u Sarajevskoj županiji (535) i Hercegovačko-neretvanskoj županiji (358), što čini 69,2 posto specijalističkog kadra.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok