• Short title article: Do 22.studenog

Gradsko vijeće Livna poziva sve mjesne zajednice s područja grada Livna, udruge građana i sve druge pravne osobe, a također i sve građane da, sukladno članku 57. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), svoje prijedloge za Program rada Gradskog vijeća Livna za 2024. godinu dostave, u pismenoj formi, Kolegiju Gradskog vijeća.

Prijedloge možete dostaviti na adresu Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno, najkasnije do srijede 22. studenog 2023. godine do 16,00 sati.

Kompletan tekst poziva možete preuzeti ovdje.

Navode iz Gradske uprave Livna.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok