• Short title article: 8.prosinca

U petak, 8. prosinca 2023. godine u općinskoj vijećnici s početkom u 10.00 sati, održat će se Dvadeset treća redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se petnaest točaka:

Usvajanje Zapisnika s dvadeset druge redovite sjednice Općinskog vijeća održane 31. listopada 2023. godine;

Polaganje svečane prisege vijećnice Općinskog vijeća Tomislavgrad;

Nacrt Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;

Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;

Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije;

Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (6 prijedloga);

Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;

Nacrt Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;

Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja;

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o ustanovljenju služnosti puta;

Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja;

Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad;

Prijedlog Rješenja o imenovanja Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad i

Aktualni sat.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok