• Short title article: Livno

Radni sastanak na temu "Zakonodavno - institucionalni okvir za upravljanje krdom divljih konja na platou Krug planine" održano je u utorak u Livnu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Naime, od prijevoja Borova glava te na platou Kruzi prema Cincar planini livanjski divlji konji predstavljaju turističku atrakciju za strance, putnike koji prolaze ovim putem ali se time već godinama stvara i problem boravka tih konja uz ceste pa i na samim prometnicama.

Zadržavajući se na kolniku u zimsko vrijeme upravo u potrazi za solju ili drugom hranom koja se uz prometnice radi njih baca, dolazi do pojedinih ishitrenih slučajeva vezano za njihove kontakte sa vozilima gdje neki od njih u sudaru sa vozilima ugibaju dok se s druge strane ugrožava sigurnost putnika i vozača.

Godinama Planinarsko ekološko društvo Borova glava iz Livna upućivalo je apel prema svima onima koji ostavljaju hranu ili sol za divlje konje na planinskom prijevoju Borova glava, koja se nalazi na dionici ceste Livno – Kupres, da to ne čine jer više štete time prave nego koristi.

Kako su istaknuli, trenutno na ovom dijelu prebiva preko 1000 grla koji u sve većim skupinama silaze s obitavališta podno planine Cincar do prijevoja Borova glava u potrazi za hranom ili solju koja im se baca direktno na prometnice.

Njihov boravak na prometnicama ugrožava sve sudionike, a posebno je to izraženo u noćnim satima kad vozač  pred sobom odjednom ugleda veću skupinu konja i tada je , kako kažu iz društva , reakcija vozača različita i opasna.   

"Ono se mora nešto poduzeti je reguliranje i donošenje odluka kako za obitavalište tako i hranilište gdje bi bilo uključeno više institucija svih razina vlasti te uz određene tehničke zahvate na tim mjestima smanjio bi se sigurno njihov silazak na prometnice a i time bi se pojačala sigurnost kako njihova tako i putnika", poručili su iz Planinarsko ekološkog društva ''Borova glava'' iz Livna.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božo Perić istaknuo je kako je sastanak prvenstveno održan kako bi se došlo do konačnog rješenja za divlje konje u koju se trebaju uključiti sve razine vlasti u zemlji.

"Sastanak smo održali s osnovnim ciljem kako bismo donijeli institucionalni i zakonski okvir u upravljanju krdom divljih konja na platou Kruzi, koji su izvanredna turistička  atrakcija. Ukoliko se o njima ne bude vodila briga imat ćemo velikih problema zbog šteta koje se događaju na prometnicama kao i zbog ugroze njihovog staništa", kazao je Perić.

Poručio je da su brojni načini te vjeruje kako će struka naći neki zakonski okvir kako bi se to riješilo.

Na radnom sastanku sudjelovali su i predstavnici grada Livna, a Ivana Markov iz Ureda gradonačelnika Livna kazala je da su konji prepoznati kao turistička atrakcija te se osvrnula na prijašnje godine te donesenu ali i ukinutu gradsku Odluku o zaštiti divljih konja.

"Odluka koja je bila na snazi o zaštiti divljih konja je bila usmjerena na ishranu i brigu o njima te je ona stavljena izvan snage jer štete koje počine divlji konji su išli na teret i proračunu Grada Livna iako  je zakonom predviđeno da proporcionalno snosi sve četiri razine vlasti u Bosni i Hercegovini", kazala je Markov.

Kako je istaknula, već rade na jednoj zakonskoj inicijativi sa stručnim obrazloženjem kako urediti i zaštititi njihovo stanište te će biti upućena prema Hercegbosanskoj županiji.

Da se zakonski treba riješiti problem oko divljih konja poručio je i predstavnik Agronomskog fakulteta iz Mostara Vinko Batinić koji je kazao da treba voditi računa o divljim konjima, a u što se trebaju uključiti sve relevantne institucije ove države.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok