• Short title article: Četiri godine

Upravno vijeće Gradske ljekarne Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livna na vremensko razdoblje od četiri godine.

Upravno vijeće Gradske ljekarne razmatrat će sve pristigle prijave i obaviti intervju s kandidatima koji podnesu blagovremene i potpune prijave.

Nakon provedenog intervju UV će utvrditi rang listu uspješnih kandidata.

Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Kompletan tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok