• Short title article: Livno

Temeljem članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Livna broj: 18-1-1/04/2024. od 19.01.2023. godine, Skupština objavljuje javni natječaj za za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Livna.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Dva člana bira Skupština putem Javnog natječaja, a jednog člana delegira osnivač.

Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Kompletan tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok