• Short title article: Livno

Na temelju članka 6. stavak 1. točka 6. Odluke o subvenciji prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna („Službeni glasnika Grada Livna“, broj:7/23),

po Javnom pozivu za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, broj: 02-04-2062/24 od 29.5.2024. godine na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, Gradonačelnik donosi konačnu listu kandidata za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području grada Livna.

Lista možete pogledati u nastavku.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok