• Short title article: Ne vjetroelektranama

Mještani Buškoblatskog i Zavelimskog kraja uputili su načelniku Općine Tomislavgrad i njegovom pomoćniku za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove pisane primjedbe na Nacrt prostornog plana Općine Tomislavgrad za razdoblje 2017.-2037. godine.

Ove primjedbe rezultat su javnih rasprava i usmenih izlaganja tijekom predstavljanja plana, kao i iznesenih primjedbi mještana prilikom prikupljanja potpisa za peticiju zaštite ovog kraja.

Peticiju je u 45 dana potpisalo 1038 mještana i odseljenih iz Buškoblatskog i Zavelimskog kraja, zahtijevajući od predstavnika političkih vlasti zaštitu prirodnih resursa i sprječavanje daljnjeg energetskog iscrpljivanja ovog područja. 

Mještani naglašavaju da je kraj već pretrpio veliku štetu zbog potapanja Buškog Blata te već više od 50 godina pruža ogroman energetski i financijski doprinos široj zajednici, uz vrlo malo ili gotovo nikakvu valorizaciju i povrat sredstava u taj kraj. Stoga je neophodno trajno zaštititi ovaj kraj i sačuvati ga za razvoj turizma, lovstva, planinarstva i proizvodnje ekološke hrane, te svega drugog za buduće generacije, a ne trajno ga potpuno "iscijediti" i uništiti svaku drugu perspektivu.

Ključne primjedbe i zahtjevi mještana na Nacrt prostornog plana:

Izostavljanje lokacija za nove vjetroelektrane, solarne panele i dalekovode:

Brisanje lokacija za vjetroelektrane VE Vinica, VE Liskovača, VE Široka Draga, te solarnih elektrana na Tušnici iznad Prisoja.

Odbacivanje planiranog dalekovoda Liskovača - Mijakovo Polje – Vinica - Posušje.

Zaštita planine Zavelim:

Proglašenje šumsko-planinskog masiva Zavelim zaštićenim krajolikom ili područjem s posebnim obilježjima.

Proširenje građevinskih zona(u mjestima gdje nije predviđeno širenje, za minimalno 20%): 

Proširenje građevinskih zona za naseljena mjesta Vojkovići, Roško Polje, Krnjin, Vranjače, Rošnjače, Mijakovo Polje, Vinica i Pasič. Za katastarske općine Korita, Grabovica i Prisoje dostavljen je poseban pregled sa potpisima mještana za to područje.

Izostavljanje lokacije za zbrinjavanje životinja i životinjskog otpada:

Uklanjanje planirane lokacije u podnožju Zavelima, na području Roškog Polja.

Zaštita prirodnih resursa i infrastruktura:

Osiguranje posebne zaštite za planinu Grabovicu i uvrštavanje koridora ceste LC Grabovica – Korita – Zidine – Mijakovo Polje u prostorni plan.

Zaštita izvorišta pitke vode i održivo zbrinjavanje otpada.

Predložene izmjene i primjedbe usmjerene su na postizanje balansa između razvoja i zaštite okoliša, osiguravajući da prostorni plan odražava stvarne potrebe i karakteristike područja. 

MJEŠTANI ZAVELIMSKOG I BUŠKOBLATSKOG KRAJA

U IME ORGANIZATORA: ZAVIČAJNO DRUŠTVO ZAVELIM

U Tomislavgradu, 9. srpnja 2024. godine

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok