• Short title article: HBŽ

Zbog mogućnosti pojave infekcije koja je uzročnik krastavosti (Venturia inaequalis) lista i plodova voća, poželjno je u narednim danima nasade jabuka zaštititi jednim od preventivnih fungicida:

Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Polyram DF, Scab 80 WG ili Kastor.

Ukoliko se zbog povoljnih klimatskih prilika ostvari infekcija i dođe do pojave bolesti, tretiranje nasada poželjno je izvršiti jednim od kurativnih pripravaka: Score 250 EC, Difcor EC, Argo EC, Indar 5 EW, Sercadis Plus ili Difenzone EC.

U slučaju pojave lisnih ušiju može se koristiti pripravak Teppeki 500 WG ili Pirimor 50 WG.

Na lokalitetima gdje se bilježi let jabučnog savijača može se koristiti jedan od pripravaka: Coragen 20 SC, Runner 240 SC ili Affirm WG.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Navode iz resornog ministarstva.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok