• Short title article: 6 milijuna maraka

U Livnu je u toku implementacija projekta pod nazivom „Unapređenje društvene kohezije kroz suradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ koji provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji s Gradskom upravom Livno, u oblasti jačanja društvenih usluga i servisa, te kreiranju društvenog okruženja koje potiče na građanski aktivizam mladih i kreiranje prilika za povezivanje mladih i lidera, kako unutar, tako i između zajednica.

Projekt vrijedan 6 milijuna maraka financira Fond za izgradnju mira Generalnog tajnika Ujedinjenih nacija (PBF), a u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini implementiraju IOM i UNDP u devet zajednica u Bosni i Hercegovini.

Posebna pažnja posvećena je obrazovnom sistemu i školama koje mogu postati nosioci promjena kroz razvijanje i uspostavu školskih platformi koje će osigurati samostalno učenje i kontinuirani razvoj kritičkog mišljenja, vrijednosti, principa socijalne pravde i kompetencija za demokratsku kulturu među djecom. Centar za obrazovne inicijative „Step by Step“ započeo je edukaciju nastavnika i učenika u Livnu, te je u pripremi osnivanje školskog kluba za kritičko mišljenje.

Dio projekta usmjeren je i na podršku mentalnom zdravlju i stručnjacima u ovoj oblasti iz lokalnih zajednica koji rade u Centrima za mentalno zdravlje, Centrima za socijalni rad, školama i drugim institucijama. Udruženje „Psiholuminis“ provodi edukaciju u oblasti rada sa sekundarno traumatiziranim mladim osobama, te priprema niz edukativnih omladinskih kampova u cilju proširivanja znanja o transgeneracijskoj traumi. 

Implementacija projekta započela je u prethodnom periodu razgovorima s mladima iz Livna koji su govorili o pozitivnim karakteristikama i izazovima s kojim se suočavaju u svojoj zajednici.

 

Uskoro će se u Livnu održati dijalog građana s predstavnicima Gradske uprave na temu zajedničkih prioriteta i izazova u zajednici gdje će biti predstavljena potencijalna rješenja koja mogu biti realizirana u zajednici s ciljem unapređenja društvene kohezije.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok