• Short title article: Promo

Klaonica "Davor" ispod stočne pijace obavlja usluge klanja svinja, obrade mesa, uslugu miješanja i punjenja kobasica, prodaju svinja, svinjskih polutki i konfekcioniranog svinjskog mesa.

Za sve informacije zovite na broj telefona:

063545298 -Mara,

063476255-Marinko

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok