Na temelju članka 78. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije broj 12/04 i 12/08.), a sukladno točki 4. Odluke o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2022./2023., broj 06-01-34-983/22 od 7. lipnja 2022. godine, Gimnazija Livno objavljuje

N A T J E Č A J
za upis učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2022./2023.

Gimnazija Livno upisuje tri (3) odjela opće gimnazije po 14 učenika i jedan kombinirani odjel (jezična gimnazija - 7 učenika i prirodoslovno-matematička gimnazija - 7 učenika) ukupno 56 učenika.

Prijava za upis prima se elektroničkim putem.

Za vrijeme trajanja upisa dostupnost javnoj bazi e-upisa je 24 sata.

Internetskoj stranici za elektronički upis pristupa se na web adresi upisi.sum.ba

Učenici se mogu upisivati u sljedećim rokovima:

1. Ljetni upisni rok

a) Prvi upisni krug

prijave za upis (u sustavu za online upise upisi.sum.ba) traju od ponedjeljka 27. lipnja 2022. godine (sustav će biti otključan za prijave od 00:00 sati) završno s četvrtkom 30. lipnja 2022. godine u 00:00 sati

objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči kao i u sustavu aplikacije) bit će dostupne najkasnije u petak 1. srpnja 2022. godine u 10:00 sati

krajnji rok za dostavljanje prigovora je 4. srpnja 2022. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji Gimnazije Livno na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. navodeći precizno razloge prigovora, kontakt podatke učenika i jednog roditelja – obvezno kontakt telefon)

razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat treba odmah obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinatora škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost prigovora)

odluka upisne komisije o prigovoru je konačna

Upis učenika (u prostorijama Gimnazije Livno u učionici br. 1) je u četvrtak 7. srpnja 2022. godine od 8:00 do 13:00 sati.

Pri upisu učenik prilaže:

Potvrdu o upisu (ispisati s platforme za upis)
original svjedodžbe o završenom  VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ   
izvadak iz matične knjige rođenih
dokaze za dodatno bodovanje na temelju natjecanja (ukoliko je koristio pravo dodatnog bodovanja)

U sustavu aplikacije na oglasnoj ploči Škole podaci o nepopunjenim upisnim mjestima bit će objavljeni najkasnije do 11. srpnja 2022. godine.

b) Drugi upisni krug

prijave za upis učenika u četvrtak 14. srpnja 2022. godine (u online sustavu traju 24 sata)

objava rezultata (u sustavu aplikacije kao i ljestvica poretka na oglasnoj ploči Škole) bit će dostupna najkasnije do petka 15. srpnja 2022. godine u 12:00 sati

krajnji rok za dostavljanje prigovora je 18. srpanj 2022. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji Gimnazije Livno na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. navodeći precizno razloge prigovora, kontakt podatke učenika i jednog roditelja – obvezno kontakt telefon)

razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat treba odmah obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinatora škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost prigovora)

odluka upisne komisije o prigovoru je konačna

upis učenika u srijedu 20. srpnja 2022. godine od 8:00 do 12:00 sati

Pri upisu učenik prilaže:

Potvrdu o upisu (ispisati s platforme za upis)
original svjedodžbe o završenom  VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ   
izvadak iz matične knjige rođenih
dokaze za dodatno bodovanje na temelju natjecanja (ukoliko je koristio pravo dodatnog bodovanja )

2. Za jesenski upisni rok

Postupci i rokovi:

objava (na oglasnoj ploči Škole kao i u sustavu aplikacije) nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis je najkasnije do 10. kolovoza 2022. godine.

Prijave za upis u ponedjeljak 22. kolovoza 2022. godine od 8:00 do 12:00 sati,

objava ljestvice poretka (u sustavu aplikacije kao i ljestvica poretka na oglasnoj ploči Škole) bit će dostupne najkasnije u utorak 23. kolovoza 2022. godine do 12:00 sati

krajnji rok za dostavljanje prigovora je 26. kolovoza 2022. godine do 10:00 sati, a dostavlja se upisnoj komisiji Gimnazije Livno na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. navodeći precizno razloge prigovora, kontakt podatke učenika i jednog roditelja – obvezno kontakt telefon)

razlog za podnošenje prigovora (za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat treba odmah obavijestiti koordinatora u svojoj školi, ako se i nakon kontaktiranja koordinatora škole ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici imaju mogućnost prigovora)

odluka upisne komisije o prigovoru je konačna

upis učenika u ponedjeljak 29. kolovoza 2022. godine od 8:00 do12:00 sati

Pri upisu učenik prilaže:

Potvrdu o upisu (ispisati s platforme za upis)
original svjedodžbe o završenom  VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ   
izvadak iz matične knjige rođenih
dokaze za dodatno bodovanje na temelju natjecanja (ukoliko je koristio pravo dodatnog bodovanja).

Na upisu učenik u Školi dobiva Zahtjev za upis koji treba popuniti.

Svi prijavljeni kandidati bit će prilikom upisa na platformi rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji broj: 06-01-34-983/22 od 7. lipnja 2022. godine  i Odlukom o dopuni Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji broj: 06-01-34-983 od 10. lipnja 2022. godine.

Upis će se u obaviti u okviru odobrenog broja učenika utvrđenog Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu2022./23. broj: 06-01-34-983/22 od 7. lipnja 2022. godine.

Ukoliko ne bude dovoljno zainteresiranih za jezičnu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju učenici ostvaruju pravo izravnog upisa u smjer opće gimnazije.

U slučaju da se u prvom roku ljetnog upisnog raka upiše broj učenika predviđen Odlukom o upisu (56 učenika) neće biti drugog kruga ljetnog roka niti jesenskog upisnog roka.

Natječaj je objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na tel. 034/202-041.

predsjednica Školskog odbora Andrea Penjak, prof.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok